Główne Zadania Przedszkola :

 - Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

- Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu.
- Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania wyznaczonych celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
- Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka.
- Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 

 

 

 

Przedszkole istnieje już od 1946r. mieści się w budynku na ulicy M. Konopnickiej 10. Jest to stary budynek z małymi salami, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się plac zabaw wyposażony w różnego rodzaju przyrządy: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzelę. Przed głównym wejściem do przedszkola znajduje się mini amfiteatr z ławeczkami i sceną, gdzie odbywają się uroczystości przedszkolne. Budynek przedszkolny jest dobrze dostosowany do jego przeznaczenia. Przedszkole posiada sale dydaktyczne, w których wychowankowie uczą się i bawią, wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dziecka i możliwości. Bogate zaopatrzenie w zabawki i zestawy środków dydaktycznych korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój dziecka pod każdym względem. W przedszkolu jest również sala gimnastyczna wyposażona w drabinki, materace gimnastyczne, przybory, takie jak: woreczki, szarfy, obręcze, piłki i inne przybory niezbędne do zajęć ruchowych. W budynku znajdują się również dwie łazienki, szatnie dla każdej grupy wiekowej oraz gabinet metodyczny, dyrektora, intendentki, logopedy oraz kuchnia.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30- 16.30 W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane przez dzieci. W pracy wychowawczo-dydaktycznej preferowane są aktywne metody, które polegają na przyswajaniu, odkrywaniu, przeżywaniu i działalności praktycznej, co wpływa na budzenie aktywności dziecięcej i chęci uczestnictwa. W godzinach porannych odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzone są przez nauczycielki w poszczególnych grupach w zależności od potrzeb wychowanków. Po południu czas wypełniają zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem zdolnym i z deficytami oraz takie dodatkowe zajęcia, jak: język angielski, tańce, rytmika.

 

Nasze Przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Działamy po to żeby nasi wychowankowie byli aktywni, otwarci, twórczy i solidnie przygotowani do dalszej nauki i do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku. W przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią kreatywne osoby mające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi, które jako nadrzędny cel stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój. Praca dydaktyczna przebiega w oparciu o podstawę programową, program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej oraz dodatkowo nauczycielki grupy pracują w oparciu o programy autorskie. Dodatkowo przedszkole może poszczycić się nowym placem zabaw. Jest to nowoczesny kompleks przyrządów spełniających wymogi unijne. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak pozytywny wpływ na rozwój dziecka mają zabawy ruchowe na placu zabaw.

 

Przedszkole Niepubliczne „ Słoneczna jedynka” , w rocznym kalendarzu pracy zamieszcza organizację wielu uroczystości. Spełniają one bardzo ważną rolę w wychowaniu, w pobudzaniu i rozwijaniu aktywności dziecięcej. Są też łatwym tworzywem do wywołania dziecięcych wzruszeń, zaangażowania. Dzięki swojej niecodzienności i atrakcyjności wpływają bardzo na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Wyzwalają życzliwość dla innych, chęć sprawienia przyjemności oraz radość wspólnego działania. Przedszkole organizuje między innymi: Uroczystość zakończenia roku przedszkolnego, Pasowania na przedszkolaka, Spotkania wigilijne, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Pasowanie na starszaka” i inne.

 

Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte. Są one dobrym sposobem przekazywania informacji o pracy przedszkola. Dzięki tym spotkaniom rodzice mogą w sposób bezpośredni i niekonwencjonalny poznać pracę z dziećmi i stosowane metody pracy.

W naszej placówce organizujemy:

- Wycieczki np do Lesniczowki Biebrówek, Ośrodka edukacji przyrodniczo- leśnej w Kliniskach, Ogródu Dendrologicznego, Zoo safari Świerkocin, Teatru lalek” Pleciuga, i innych,

- Spotkania integracyjne z rodzicami,

- Festyny rodzinne, imprezy urodzinowe,

- Przedstawienia z udziałem rodziców w roli aktorów np „ Kopciuszek”,

- Bale przebierańców itd.

 

Przedszkole jest miejscem uznanym przez dzieci za przyjazne i jest nazwane. „naszym przedszkolem” mamy wypracowany model współpracy z rodzicami, gdzie obie strony, świadomie współpracujące, mają poczucie współdecydowania o sprawach ważnych dla rozwoju dziecka.

 

O NAS - Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Jedynka :
Pliki do pobrania :
Grupa I Krasnoludki :

Nauczyciel :

 

-

 

Asystentka nauczyciela :

 

-

Grupa II Słoneczka :

Nauczyciel :

 

-

 

Asystentka nauczyciela :

 

-

Grupa III Pszczółki :

Nauczyciel :

 

-

 

Asystentka nauczyciela :

 

-

Grupa IV Biedronki :

Nauczyciel :

 

-

 

Asystentka nauczyciela :

 

-

Grupa V Sówki :

Nauczyciel :

 

-

 

Asystentka nauczyciela :

 

-